Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare
Situţia plăţilor (execuţie bugetară)

Anul 2016

Situţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative