INFORMATII
privind procedura de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative în sistem ghiseu unic

        Comunicat de presa - Ministerul Afacerilor Interne implementează un serviciu administrativ informatic pentru cetăţeni si mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituţiile prefectului din România, printr-un proiect cu finanţare europeană

        APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite în tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.
        SCOPUL eliberarii apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.
        PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte organe de autoritate administrativa din Romania, care organizeaza o activitate de interes public, in cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoara prin intermediul biroului apostila organizat in cadrul institutiilor prefectului.
        COMPETENTA Semnarea apostilei se realizeaza de catre subprefectul judetului Suceava, desemnat prin ordin al prefectului sau, in cazul in care acesta se afla în imposibilitate, de una dintre cele doua persoane imputernicite prin ordin al prefectului sa il inlocuiasca pe subprefect.
        Eliberarea apostilei se realizeaza de catre institutia prefectului din judetul in care: titularul actului sau sotul/sotia ori o ruda pana la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau emitentul actului are sediu.
        IMPORTANT !

  • Solicitantii pot opta ca, inainte de a depune documentele la biroul apostila, sa se deplaseze personal la sediul institutiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) in vederea verificarii semnaturii, a calitatii in care a actionat semnatarul actului si, daca este cazul, a identitatii stampilei sau a sigiliului pe care le poarta actul pentru care se solicita eliberarea apostilei.
  • In baza ultimelor dispozitii Ministerului Administratiei si Internelor, conform prevederilor "Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari, adoptata la Londra la 7 iunie 1968" nu se mai elibereaza apostile pe documentele intocmite de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pentru statele nesemnatare ale acestei conventii.
  • Ca urmare a adresei M.A.I. cu numarul 1.803.592 D.G.R.I.P/2013 "rezulta ca sunt recunoscute direct, deci sunt scutite de procedura apostilarii numai documentele care emana de la autoritatile judiciare sau carora aceste autoritati le atribuie data certa, le legalizeaza semnatura sau le certifica conformitatea, precum si actele de stare civila transmise direct intre autoritatile celor doua state, in cadrul cooperarii interinstitutionale, respectiv in temeiul unui interes administrativ bine motivat. In toate celelalte cazuri este necesara apostila, inclusiv in cazul certificatelor de stare civila romanesti utilizate pe teritoriul Regatului Belgiei de persoane fizice de cetatenie romana".

Lista statelor care au semnat si ratificat Conventia European rivind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari, adoptata la Londra 07.06.1968.
Nr. crt.StateData semnăriiData ratificăriiData intrării în vigoare
1.Republica Albania---
2.Principatul Andorra---
2.Principatul Andorra---

Legislatie

1) Program de lucru:

Primirea cererilor si actelor administrative oficiale:
Luni-vineri, între orele 9-11

Eliberarea actelor administrative apostilate:
Luni-vineri, între orele 15-16

Titularul dreptului de aplicare a apostilei - Silvia BOLIACU - Subprefect;

Înlocuitor - Gabriela Mihaela Paranici - Sef Serviciu, Claudia Nechifor - Consilier juridic


2) ACTELE OFICIALE ADMINISTRATIVE
supuse procedurii de aplicare a apostilei

Nr.

Denumirea actului

Observatii

1

Certificat de stare civila

În original, model nou, emis începând cu 1.01.1998 *

2

Certificat de cazier judiciar

În original, eliberat cu cel mult 6 luni în urma, de la sectia de politie în care domiciliaza solicitantul sau de Inspectoratul General al Politiei Române, sos. Stefan cel Mare nr.13-15, sect.2, Bucuresti

3

Certificat prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul român

În original, eliberata de formatiunile judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, str. Obcina Mare nr.2, sect.6, Bucuresti

4

Adeverinta prin care se atesta vechimea în munca

Vizata, în prealabil, de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr.9, sectorul 1, Bucuresti

5

Act de studii

În original, vizat, în prealabil, de:
-Inspectoratul Scolar judetean – pentru diplomele emise în sistemul de învatamânt preuniversitar;
-Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului– Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor – pentru diplomele emise în sistemul de învatamânt universitar.

6

Certificat de conformitate care atesta experienta in profesiile de medic, medic destist, farmacist, asistent medical generalist si moasa

În original, eliberat de Ministerul Sanatatii - Directia generala, resurse umane si certificare, si vizat de Directia Juridica si Contencios

7

Act cu caracter medical

În original, vizat în prealabil de Directia Judeteana de Sanatate Publica sau de Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr.l-3, sect.l, Bucuresti

8

Adeverinta de calificare în diferite meserii

 

Certificate de calificare si absolvire obtinute de catre cetatenii romani in afara sistemului national de educatie

În original, vizata în prealabil de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - Directia Generala Forta de Munca, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, sect.l, Bucuresti.

In original, vizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru certificatele emise inainte de 1989, respectiv intre anii 1990-2003

9

Certificat de botez/cununie

În original, vizat în prealabil de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, respectiv a municipiului Bucuresti.

* certificatele de stare civila (de nastere, de casatorie, respectiv de deces) emise înainte de 1.01.1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile unde sunt pastrate actele de stare civila;

Nota: pentru actualizarea listei cu principalele categorii de acte pentru care se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului puteti accesa http://www.mai.gov.ro/Documente/Info_Apostila_DGRIP/Info_Apostila_DGRIP/index.html

Criteriile care trebuie luate in considerare pentru primirea actelor oficiale administrative (potrivit Instructiuni ale ministrului administratiei si internelor privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative nr.82/2010) sunt urmatoarele:

- titularul actului, sotul/sotia actului sau o ruda pana la gradul II cu titularul actului sa aiba ultimul domiciliu in judetul in care isi are seduil institutia prefectului sesizata;

-sediul emitentului actului se afla in judetul in care isi are sediul institutia prefectului sesizata.

Nota: in cadrul institutiei prefectului se va putea aplica apostila pe actele oficiale administrative indiferent care dintre cele doua criterii este indeplinit.

3) Precizari

           Primirea actelor oficiale administrative

           Actele pot fi depuse de catre titular, sotul/sotia titularului, o ruda de gradul I sau II cu titularul actului, sau de catre un împuternicit - o alta persoana fizica ori o persoana juridica de intermediere, prin reprezentant – care prezinta procura notariala sau delegatie din partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii încheiat intre firma si titularul actului.

           La depunerea actelor, solicitantii completeaza o cerere, potrivit modelului din anexa nr. l.

 

4) LISTA

statelor care sunt semnatare ale Conventiei de la Haga sau cu care România a semnat tratate sau conventii de asistenta juridica în materie civila

I. State semnatare ale Conventiei de la Haga sau care se considera legate de conventie

­ Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia­Hertegovina, Botswana, Brunei Daressalam, Bulgaria, China RAS Honkong, China RAS Macao, Cipru, Columbia, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Dominica, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franta, Germania, _Grecia, Grenada, Honduras, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Insulele Marshall, Mauritius, Mexic, Monaco, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Portugalia, România, Federatia Rusa, St. Kitts and Nevis, Saint Vincent si Grenadine, Santa Lucia, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Samoa, Serbia si Muntenegru, Seychelles, Slovenia, Slovacia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia SUA Ucraina Un aria Venezuela

II. State cu care România a semnat tratate sau conventii de asistenta juridica în materie civila si care nu sunt semnatare ale Conventiei de la Haga

Moldova, Polonia

Nota : - pentru actualizarea listei statelor semnatare ale conventiei se va accesa adresa www.hcch.net

Relatiile suplimentare pot fi obtinute la sediul Prefecturii judetului Suceava , camera 11
persoană de contact insp. NEMŢANU LILIANA.
Telefon: 0230 218019
Fax: 0230 218019, 0230 218024
e-mail: apostila@prefecturasuceava.ro

Anexa 1 - Model cerere apostilă

Continuarea navigarii pe site implica acceptarea politicii de utilizare a cookie-lor
© 2009 Institutia Prefectului - judetul Suceava
om.html"); ?>