Institutia Prefectului - judetul Suceava organizeaz„ concurs de recrutare in vederea ocuparii functiilor de executie vacante din statul de functii, consilier, clasa I, grad debutant din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane si administrativ - Compartiment financiar contabil si achizitii publice, respectiv consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului verificarea legalitatii actelor, aplicarii actelor normative si contencios administrativ.

Continut dosar inscriere
Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul financiar contabil, resurse umane si administrativ - compartiment finaciar contabil si achizitii publice din cadrul Institutiei Prefectului - Judetului Suceava.
Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul verificarea legalitatii actelor, a aplicarii actelor normative si contencios administrativ- compartimentul verificarea actelor normative si contencios administrativ din cadrul Institutiei Prefectului - Judetului Suceava

 
© 2009 Institutia Prefectului - judetul Suceava